Nieuw op de website

Created on 16 November 2020

De laatste maanden heb ik me vooral bezig gehouden met hoofdstuk 4. In dat hoofdstuk heb ik een bijdrage over het gebruik van houtsneden door Jan van Doesborch (4.0) geplaatst, terwijl ik in de paragrafen 4.1 tot en met 4.4 per tekst een overzicht geef van alle houtsneden die door Van Doesborch in zijn drukken zijn gebruikt. Het is te zien als een aanvulling op het overzicht van Proctor in zijn studie Jan van Doesborgh uit 1894. Momenteel benader ik bibliotheken om toestemming te krijgen om de afbeeldingen met een lage resolutie bij de tekst te plaatsen. Het uiteindelijke  doel van dit overzicht is een vervolg op Ina Koks, Woodcuts in Dutch Incunabula (Leiden 2013) te entameren.

Van Doesborch, Van der Noot en Vorsterman: paragraaf 2.9

Onder de titel ‘De relatie tussen Thomas van der Noot, Willem Vorsterman en Jan van Doesborch’ heb ik op basis van een vergelijking tussen enerzijds Der schaepherders kalengier en anderzijds Thuys der fortunen en dat huys der doot onderzoek gedaan naar de vraag of Willem Vorsterman inderdaad de slaafse herdrukker van kassuccessen van andere drukkers/uitgevers is of dat zijn drukken een redactie ondergaan en een eigen gezicht krijgen. De conclusie is dat voor beide teksten geldt dat er ook sprake is van bewerking. Het negatieve beeld van Vorsterman als ‘roofdrukker’ wordt door de tekstvergelijking niet bevestigd en ook lijkt er sprake te zijn van collegiale samenwerking in plaats van concurrentie op basis van verstoorde verhoudingen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No comments yet