Translitteratie: Vijfthien vreesselijcke bitter tekenen

Created on 6 April 2020

Deze translitteratie van de Vijfthien vresselijcke bitter Tekenen, gedrukt door Jan van Doesborch in Antwerpen rond 1505 is gebaseerd op de translitteratie die Ineke Vlug maakte in het kader van haar doctoraalscriptie Vijftien vreesselijke tekenen die voerghaen sullen dat stranghe oordeel Jhesu Chrysti. Een aanzet tot een teksteditie aan het Instituut voor Neerlandistiek van de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam 17 februari 1984. Dat betekent dat in navolging daarvan de oorspronkelijke spelling is gehandhaafd, met uitzondering van het u/v/w en i/j gebruik. Daarnaast is de interpunctie en het hoofdlettergebruik, gemoderniseerd. Abbreviaturen zijn opgelost en ook zijn woordscheidingen en samentrekkingen zijn gemoderniseerd. Punten voor en na getallen zijn weggelaten. Evidente zetfouten zijn in de tekst verbeterd, en onder aan de bladzijde in een voetnoot verantwoord. De translitteratie is naar het exemplaar Noord-Hollands Archief in Haarlem Sign. 56 D 5 : 4. Het ontbrekende deel van het slotrefrein is aangevuld op basis van Van den leven ende voerganc van den alder boesten ende quaetsten antekerst. Utrecht, Jan Berntsz 1539. Ed. W.L. Braekman. Brugge 1984.

Tekst VT 05042020PF

Ook nu weer zijn aanvullingen en opmerkingen welkom.

Met vriendelijke groet, Piet Franssen

No comments yet