Niet van Van Doesborch

Created on 9 February 2020

In de Huntington Library bevinden zich twee bladen van een druk waarin tegen de leer van Martin Luther wordt geageerd. Dit fragment wordt toegeschreven aan de Antwerpse drukker/ uitgever Jan van Doesborch. Dat blijkt echter onterecht te zijn. In eerste instantie leek mij fragment toe te behoren aan een druk van de beroemde Londense drukker / uitgever Wynkyn de Worde, maar ook dat is niet het geval. Het fragment blijkt afkomstig te zijn uit de drukkerij van een van de gezellen van Wynkyn de Worde, Henry Pepwell. Daarmee kan deze titel definitief van de fondslijst van Jan van Doesborch worden geschrapt, maar ligt de vraag naar de datering van Van Doesbrochs druk van Of the newe landes weer open. Zie paragraaf 7.8 in het boek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No comments yet